ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ นำผู้นำชุมชนฉะเชิงเทราศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของบริษัท นำผู้นำชุมชนและผู้ใช้น้ำภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำสถานีสูบน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สถานีสูบน้ำบางพระ จ.ชลบุรี สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล และสถานีสูบน้ำ อ่างเก็บน้ำประแสร์ รวมถึงสระเก็บน้ำดิบทับมา จ.ระยอง 

คณะดูงานประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 6 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการสูบ ผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกง ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางปะกง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของอีสท์  วอเตอร์  และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

อีสท์ วอเตอร์มีพันธกิจในการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก ผ่านโครงข่ายท่อส่งน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออก ผ่านการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดระยะเวลา 30 ปี

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)