ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ภาคตะวันออก ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ภาคตะวันออก ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา โดยมีการติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการติดตั้งโดยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  สำหรับในจังหวัดชลบุรี อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แก่ชุมชนจุกกะเฌอ  ณ สวนสาธารณะชุมชนจุกกะเฌอ  ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

นอกจากนี้ทางอีสท์ วอเตอร์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แก่เทศบาลนครระยอง ณ หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง และที่ชุมชนบ้านเชิงเนิน หมู่ 5 ณ สระพักน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านเชิงเนิน หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง

เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอีกขึ้นของการพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำทำให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำดีขึ้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดิน และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการสร้างนวัตกรรมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของอีสท์ วอเตอร์ ในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม  รวมถึงการสร้างโครงการ CSR ที่มีความยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรน้ำด้วยตนเองและมีการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)