ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานด้าน  Environmental, Social and Governance (ESG)  ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)