ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 สืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดเขาโบสถ์ จ.ระยอง

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ สืบสานประเพณีถวายผ้ากฐิน จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ ณ.วัดเขาโบสถ์ บ.เขาโบสถ์ ม.7 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งทางอีสท์ วอเตอร์ ได้สืบทอดประเพณีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีมาทุกปี โดยในแต่ละปีจะทอดถวายผ้ากฐินให้กับวัดในพื้นที่ปฏิบัติการของอีสท์ วอเตอร์ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง หมุนเวียนกันไป

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)