ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ มอบงบประมาณสนับสนุนชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะจันทร์

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ มอบงบประมาณสนับสนุนชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะจันทร์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โดยมี สจ.อ.เกาะจันทร์ และเลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมด้วย

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)