ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมโครงการ โรงครัวพระราชทานและกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน"

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  ร่วมโครงการ โรงครัวพระราชทานและกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมอบน้ำดื่มและของอุปโภค-บริโภค ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)