ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำให้ชุมชน

อีสท์ วอเตอร์  ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 9 แห่ง  เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน บูรณาการร่วมกับโครงการ  Fix It Center เป็นปีที่ มุ่งเป้าหมายพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาการใช้งานระบบประปาชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ให้บริการกว่าหนึ่งพันครัวเรือน

บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุม   การผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ต่อยอดความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ Fix It Center สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกทั้ง 9 แห่ง ที่ผ่านการอบรมจากอีสท์ วอเตอร์ ให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบประปาของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนในครั้งนี้ มีเป้าหมายพัฒนาระบบประปาชุมชนในจังหวัดจันทบุรี กว่าหนึ่งพันครัวเรือนให้ได้รับน้ำประปาที่สะอาด คุณภาพดี และมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ต.นายายอาม อ.นายายอาม ดูแลโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม, บ้านซอยสอง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว ดูแลโดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง, บ้านคลองตาขำ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ดูแลโดยวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว,  บ้านสุขใจ ต.ขุนซ่อง       อ.แก่งหางแมว ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, บ้านหินดาด และ บ้านคลองยายไท ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, โรงเรียนวัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคตราด,  บ้านขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง       อ.แก่งหางแมว ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และบ้านคลองพริก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ดูแลโดย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยชุมชนเหล่านี้ จะได้รับการแนะนำการควบคุมการผลิตระบบน้ำประปาอย่างถูกวิธี จากสถาบันในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดำเนินโครงการในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของอีสท์ วอเตอร์ ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบประปาชุมชนให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)