ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภค ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วงโควิด 19

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมน้ำดื่มชนิดขวดจำนวน 50 แพค ให้กับนายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นอกจากนี้ ส่งมอบนําดื่มชนิดแก้วจำนวน 40 ลังและชนิดขวดจำนวน 40 แพค ให้กับผู้แทนกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เพื่อให้บริการบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี พร้อมกันนี้ อีสท์ วอเตอร์  ส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้วจำนวน 50 ลัง ให้กับผู้แทนเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  เพื่อให้บริการประชาชน ณ ที่พักรักษาตัวและพักคอยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)