ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ มอบน้ำดื่มให้กับส่วนราชการต่างๆใน จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วงโควิด 19

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อให้บริการผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน

            อีสท์  วอเตอร์ ยังส่งมอบน้ำดื่มชนิดแก้วเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แก่คุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานกรรมการหอการค้าฉะเชิงเทรา จำนวน 100 ลัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 50 ลัง นอกจากนี้อีสท์ วอเตอร์ ยังได้ส่งมอบน้ำดื่มชนิดขวด 100 แพคและชนิดแก้ว 100 ลัง ให้กับนายอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ อ.บางปะกง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)