ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์มอบชุดป้องกันโควิด-19 แก่เมืองพัทยา

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ มอบชุดป้องกันโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด  (1 ชุดประกอบด้วย หน้ากากผ้า 1 ชิ้น หน้ากากอนามัย 5 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 30 มล.  1 ชิ้น) พร้อมทั้ง น้ำดื่มอีสท์วอเตอร์ ขนาด 500 มล. จำนวนรวม 1,000 แพ็ค และข้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อแจกให้กับประชาชนพื้นที่เกาะล้าน