ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังที ยูทิลิตี้ส์ จับมือพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC

อีสท์ วอเตอร์ผสานความร่วมมือ ที ยูทิลิตี้ส์ วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำจากกลุ่มบ่อดินพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด โดยนายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบจากบ่อดินเอกชนในพื้นจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวถนนหมายเลข 331  สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ในพื้นที่ EEC ประมาณ 96 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล  โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มาเกือบ 30 ปี ของ อีสท์ วอเตอร์  ประกอบกับความพร้อมของโครงข่ายท่อสิ่งน้ำดิบ ความยาวเกือบ 500 กิโลเมตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า  “ปีนี้อีสท์ วอเตอร์ เตรียมประกาศรุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งอีสท์ วอเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการให้บริการน้ำครบวงจร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำให้แก่ EEC  พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water รองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกในทุกภาคส่วน   จึงมั่นใจได้ว่าอีสท์ วอเตอร์จะยังคงเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริการจัดการน้ำแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำ เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)