ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการบริการน้ำครบวงจรเต็มที่ ย้ำปี 2564 เป็นปีแห่งความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าทุกโครงการบริการน้ำครบวงจรเต็มที่ สนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับช่วงฤดูแล้ง ย้ำปี 2564 ยังเป็นปีที่มีความท้าทายต่อเนื่อง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

            นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งการให้บริการน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เช่น โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 22 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบประปาและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้บริการน้ำครบวงจรทั้งการผลิตน้ำประปาเฉลี่ยสูงสุด 7.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี การบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 5.84 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เฉลี่ยสูงสุด 1.83 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ วังจันทร์วัลเลย์เพื่อ EECi อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 1.46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 0.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

            นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่พื้นที่นอกเขตภาคตะวันออกด้วย เช่น โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 0.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด อ.อุทัย จ.อยุธยา บำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

            ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 ที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,204.30 ล้านบาท ลดลง 475.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562  มีกำไรสุทธิจำนวน 776.43 ล้านบาท ลดลง 279.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.47 มีรายได้จากการขายน้ำดิบ จำนวน 2,473.57 ล้านบาท มีรายได้จากการขายน้ำประปาจำนวน 1,467.89 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี  TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของอีสท์ วอเตอร์ มีโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบครอบคลุมพื้นที่เขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และมีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนมีอัตรากําไรที่สูงและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ

ปี 2564 ยังเป็นปีแห่งความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของอีสท์ วอเตอร์ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องทั่วโลก เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหดตัว แต่ยังคงมีปัจจัยบวกจากการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งอีสท์ วอเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการให้บริการน้ำครบวงจร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำให้แก่ EEC  

อีสท์ วอเตอร์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าอีสท์วอเตอร์จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ และใส่ใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริการจัดการน้ำแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)