ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในชุมชนตลาดหนองคล้า จ.จันทบุรี

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ และคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ให้กับสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในชุมชนตลาดหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนางอัญชลี ชวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และคุณวิโรจน์ เลิศสลัก ประธานชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด เป็นผู้รับมอบ ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เป็นการนำน้ำเสียจากชุมชนตลาดหนองคล้า ประมาณ 800 ลบ.ม. ต่อวัน มาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต้นน้ำและภาคตุตสาหกรรม นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้พื้นที่นี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

ข่าว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)