ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ และไทยออยล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำและลงนามสัญญาซื้อขายน้ำส่งจ่ายน้ำครอบคลุมโครงการพลังงานสะอาด

อีสท์  วอเตอร์ และ  ไทยออยล์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำและลงนามสัญญาซื้อขายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่โครงการพลังงานสะอาด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และรองรับความต้องการใช้น้ำของโครงการอื่นๆของกลุ่มไทยออยล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ และลงนามสัญญาซื้อขายน้ำ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการขยายเขตการส่งจ่ายน้ำให้แก่โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) รวมถึงโครงการภายใต้กลุ่มไทยออยล์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น   

           และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านแหล่งน้ำต่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและรวมถึงโครงการภายใต้กลุ่ม บมจ. ไทยออยล์ อีสท์ วอเตอร์ จึงเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำ รวมถึงวางแผนโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อาทิ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองจากบ่อดินเอกชนและและดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการระบบส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ, โครงการผันน้ำจากคลองพานทอง-บางพระ, โครงการระบบส่งน้ำคลองหลวง, โครงการระบบส่งน้ำ ประแสร์- หนองค้อ- บางพระ เป็นต้น

            อีสท์ วอเตอร์ พร้อมให้บริการส่งจ่ายน้ำให้แก่ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภค โดยให้บริการจัดการน้ำแบบครบวงจร และให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นการวางแผนและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้น้ำทุกราย มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำอันทันสมัยมาใช้ควบคู่กันไป

ข่าว ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)