ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน

อีสท์ วอเตอร์  เดินหน้าจับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนปีที่ 3  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตด้านน้ำที่ดีสู่ชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมบูรณาการร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix It Center)  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 8 แห่ง ครอบคลุมประปาชุมชนในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและตราด  เพื่อพัฒนาระบบประปาชุมชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

            บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านน้ำให้กับท้องถิ่น  โดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน    (Fix It Center)   ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นปีที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบประปาของชุมชน เพื่อให้บริหารจัดการและควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนได้อย่างถูกวิธี ใช้งานระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว และมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา บริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้มีความยั่งยืน ลดปัญหาในการขาดสภาพคล่องของการขาดแคลนน้ำในชุมชน

โดยในปีนี้โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาระบบประปาชุมชนในภาคตะวันออก 4 จังหวัด รวม 9 ชุมชน ในพื้นที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและตราด ผ่านวิทยาลัยเทคนิคทั้ง 8 แห่ง เพื่อให้การผลิตน้ำประปาชุมชนมีประสิทธิภาพ ได้แก่ หมู่ 1 โรงเรียนวัดดอนจันทร์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง, หมู่ 1 วัดดอนจันทร์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และหมู่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, หมู่ 6 บ้านหนองนกเอี้ยง ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคตราด, หมู่ 2 ตำบลบางซ่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, หมู่ 5 ซอยโรงน้ำแข็ง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา, หมู่ 1 ตำบลน้ำเป็น อ.เขาชะเมา     จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และหมู่ 5 บ้านหนองเฉลิมลาภ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยชุมชนจะได้รับการแนะนำการควบคุมการผลิตและวิธีการดูแลรักษาระบบน้ำประปาอย่างถูกวิธี จากสถาบันในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกดังกล่าวข้างต้น

โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนมีน้ำประปาสะอาด สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกในอนาคต  จากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอย่างถูกต้องและบริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)