ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

มท.3 ร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรามอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนช่วงโควิด-19

กระทรวงมหาดไทยและอีสท์ วอเตอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพ 300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณาการความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน มท. 3 ย้ำชัดตระหนักถึงความเดือดร้อนของแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19  เร่งหามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพจำนวน  300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอบางปะกง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

          นายทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า “รัฐบาลตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สืบเนื่องจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง ภาครัฐมิได้นิ่งนอนใจที่จะมีมาตรการมารองรับ และเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนอำเภอบางปะกง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด”

ข่าว ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)