ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

มท.3 ติดตาม สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ชลบุรี และความก้าวหน้าโครงการที่สนับสนุน EEC อีสท์ วอเตอร์ เผยแผนเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำ

มท. 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมสถานีสูบน้ำบางพระ เข้าฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  โดยอีสท์ วอเตอร์ เดินหน้า จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากบ่อดินเอกชนเข้ามาเสริมในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทรา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมายังอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอต่อทุกภาคส่วน รวมถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี้ มท. 3 ยังร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ มอบถุงยังชีพ 400 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก โควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนบางพระ

            นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ชลบุรี  ณ สถานีสูบน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เยี่ยมดูงาน สถานีสูบน้ำบางพระ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอีสท์ วอเตอร์

            นายจิรายุทธ ได้รายงานให้ นายทรงศักดิ์ ได้ทราบถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  โดยทางอีสท์ วอเตอร์  ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา (คลองเขื่อน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง เพื่อจ่ายน้ำช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ที่สำคัญคือเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งคาดว่าพร้อมสูบน้ำได้ภายในเดือนกรกฏาคม 2563 นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ ยังมีการการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากบ่อดินเอกชนเข้ามาเสริมในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทรา    เร่งดำเนินการเพื่อซื้อแหล่งน้ำจากเอกชน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่เข้ามาเสริมจากบ่อดินเอกชน กว่า 15 ล้าน ลบ.ม.  นอกจากนี้ นายจิรายุทธ ยังได้รายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำครบวงจร ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งเป็นโครงการของอีสท์ วอเตอร์ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

           นอกจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้ว นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ และส่วนราชการในจังหวัด จัดโครงการ    “ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพจำนวน  400 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ณ วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าว ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)