ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ เผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจร เดินหน้ารุกทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมอีอีซี

อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เดินหน้าเน้นทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระยอง ราชบุรีและอยุธยา สู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ

          นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งเรื่องการบริการจัดหาแหล่งน้ำดิบ บริการด้านการลงทุนวางท่อน้ำดิบ และบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ การให้บริการติดตั้งระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมคุณภาพน้ำที่ส่งจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำแต่ละอุตสาหกรรม ให้บริการด้านบริหารกิจการประปาทั้งในระบบประปาผิวดินและระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบผลิต งานบำรุงรักษาและระบบส่งจ่ายน้ำประปา ตลอดจนการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร การให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ควบคุมคุณภาพน้ำเสียขาออก และการให้บริการติดตั้งระบบน้ำรีไซเคิลโดยนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในระบบอุตสาหกรรม

            ในปี 2562 อีสท์ วอเตอร์ เน้นดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ ทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เช่น โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ระยอง ที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม กำหนดการแล้วเสร็จกลางปี 2563 และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมตามสัญญาการันตีปริมาณขั้นต่ำ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อปี โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม กำหนดการแล้วเสร็จปี 2564  และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมตามสัญญา ปริมาณเฉลี่ยสูงสุด 22 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

            โครงการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ให้บริการน้ำครบวงจรทั้งน้ำประปา 20,000 ลบ.ม.ต่อวัน การบำบัดน้ำเสีย 16,000 ลบ.ม.และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 5,000 ลบ.ม. แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกในอนาคต โครงการให้บริการบำบัดน้ำเสียบริษัทราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี (RGI) จ.ราชบุรี ให้บริการน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลบ.ม.ต่อวัน ปัจจุบันรับรู้รายได้จากการบริการแล้วปลายปี 2561  โครงการให้บริการบำบัดน้ำเสียให้บริษัทอยุธยากล๊าส อินดัสทรี (AGI) จ.อยุธยา ให้บริการน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 3,000 ลบ.ม.ต่อวัน ปัจจุบันรับรู้รายได้จากการบริการแล้วเมื่อเดือน มิ.ย.2562  นอกจากนี้ยังมีการหาโอกาสในธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่พื้นที่นอกเขตอีอีซีด้วย

            นายจิรายุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาอีสท์ วอเตอร์ เน้นย้ำให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจรและใส่ใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง ซึ่งอีสท์ วอเตอร์จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในอนาคต

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)