ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมฟาดแข้งฟุตบอลประเพณีกระชับมิตรผสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออก

“อีสท์ วอเตอร์” ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีกระชับมิตร โดยมีสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน (RID) การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บมจ. ไทยออยล์ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สื่อมวลชน จ.ชลบุรี รวมพลังทุกหน่วยงาน ฟาดแข้งฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน สอดแทรกการทำความดีเพื่อสังคม รายได้สมทบทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

            บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมชลประทานกับหน่วยงานผู้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค  โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เปตองและชักเย่อ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง บมจ. ไทยออยล์  อีสท์ วอเตอร์  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี

            นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  อีสท์ วอเตอร์  กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “อีสท์ วอเตอร์  ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ จึงเห็นความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการ ลูกค้า และสื่อมวลชน ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีในอนาคต เนื่องจากเป็นการรวมตัวของหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำในจังหวัดชลบุรี   โดยรายได้จากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ จะสมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยต่อไป”

            กีฬาประเพณีระหว่างหน่วยงานผู้ใช้น้ำและกรมชลประทาน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  และกำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพ ในปีที่ผ่านอีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอล อ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อเป็นสนามกลางที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีในปีต่อๆไป นอกจากนี้ทุกหน่วยงานยังร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)