ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ปลุกพลังเยาวชนไทยร่วมดูแลแหล่งน้ำ ชูความสำเร็จปีที่ 6 สร้างแกนนำเยาวชนอนุรักษ์น้ำเพื่อชุมชน

อีสท์ วอเตอร์  สร้างแรงบันดาลแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เผยความสำเร็จโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ ปีที่ 6 สร้างเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 80 ชีวิตร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าขยายเครือข่ายเยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน ปลูกฝังและเป็นฐานให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่กับชุมชน เป็นแกนนำสำคัญเพื่อรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองให้คงอยู่กับชุมชน พุ่งเป้าพัฒนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนและท้องถิ่น

            บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  (EASTW) ชูความสำเร็จปีที่ 6 โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ เดินหน้าสร้างฐานความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำแก่เยาวชน เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยาวนานและยั่งยืนยิ่งขึ้น โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ จัดต่อเนื่องกันในปีนี้เป็นปีที่ 6 เน้นการขยายเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนของอีสท์ วอเตอร์ เช่น อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  อ่างเก็บน้ำดอกกราย  อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่  อ่างเก็บน้ำประแสร์ แม่น้ำบางปะกง และแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพการเกษตร จังหวัดระยอง

            นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า “ปีที่ 6 ของโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ สู่การรวมพลังจากพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่างกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา  และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สร้างฐานการเรียนรู้ให้เยาวชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่วัฐจักรของน้ำ  การดูแลรักษาและตรวจสอบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวไปสู่การเป็นแกนนำเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่อไป”

            สำหรับโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ ในปีที่ 6 ยังคงมีจุดเด่นอยู่ที่ การเสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำผ่านการเข้าค่ายเยาวชน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำที่ต่อยอดมาจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ หรือ East Water Young Leader Camp ที่จัดมาตั้งแต่ปี 2551 โดยคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  และเยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำกับศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  หรือกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ โดยเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายนี้จะสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้เบื้องต้น เพื่อนำไปต่อยอดดูแลแหล่งน้ำในชุมชน และเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ ให้สมาชิกในชุมชนได้ด้วย  

            “ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาของโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งรวมความรู้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ พัฒนาและต่อยอดไปสู่แหล่งน้ำต่างๆ ผ่านเยาวชนที่จะเป็นตัวกลางสำคัญในการผนึกกำลัง เป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่องโยงประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรน้ำ ที่ผ่านมาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เพื่อเน้นย้ำว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีและให้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนและท้องถิ่นสืบไป” คุณจิรายุทธ กล่าวทิ้งท้าย

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)