ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

“อมตะ - อีสท์ วอเตอร์” ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม เพิ่มความมั่นคงแหล่งน้ำรับการเติบโตนักลงทุนในอมตะซิตี้ ระยอง

          อมตะซิตี้ ระยอง (21 พฤศจิกายน 2561) - นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ในสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการน้ำอุตสาหกรรมสำหรับรองรับการเติบโตของกลุ่มนักลงทุนภายในนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ณ สำนักงาน อมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

          นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด  (มหาชน) เปิดเผยว่า การลงนามระหว่างนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด และอีสท์ วอเตอร์ในครั้งนี้ เป็นการลงนามภายใต้อายุสัญญาการซื้อ-ขาย น้ำอุตสาหกรรมระยะยาว 30 ปีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้การจัดซื้อน้ำจากอีสท์ วอเตอร์ยังช่วยลดต้นทุนด้านการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำดิบ และระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่อมตะอีกด้วย

          “ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองมีผู้ประกอบการโรงงานเปิดดำเนินการแล้วกว่า 300 โรงงาน ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำอยู่ที่ 65,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจากแผนงานการพัฒนาและขายที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ยังคงมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและทยอยเปิดดำเนินการ อมตะจึงมีการคาดการณ์สถานการณ์การใช้น้ำในอนาคตตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตดังกล่าวอีสท์ วอเตอร์จะดำเนินการจัดส่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองในปริมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าภายในนิคมฯ” นายวิบูลย์ กล่าว

          โครงการดังกล่าวอีสท์ วอเตอร์จะเริ่มดำเนินการวางท่อและระบบส่งน้ำเข้าสู่บ่อกักเก็บน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองในต้นปี 2562 และเริ่มจ่ายน้ำให้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้ภายในเดือนพฤษภาคมปี 2563 ด้วยระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวมที่มีกำลังการผลิตรวมถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำภายในอมตะซิตี้ ระยอง มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต 

          ด้านนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า โครงการซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เป็นการบริหารจัดการน้ำที่เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบ อันเป็นจุดแข็งของ อีสท์ วอเตอร์ และจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จากการขยายพื้นที่นิคมฯ เพื่อรองรับลูกค้ารายใหม่ และมีแผนขยายกำลังการผลิตน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น อีสท์ วอเตอร์จึงให้บริการน้ำอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยจะเน้นการให้บริการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

          “อีสท์ วอเตอร์ พร้อมสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด และเดินหน้ารุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการลูกค้าตามความต้องการอย่าง มืออาชีพ มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสนับสนุนการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จังหวัดระยองได้เป็นอย่างดี” นายจิรายุทธ กล่าว

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)