ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบบริการน้ำอุตสาหกรรมให้กับกัลฟ์ เน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ

 “อีสท์ วอเตอร์” มุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำ เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบ ล่าสุดจับมือให้บริการน้ำอุตสาหกรรมกับ “กัลฟ์” ชูการบริหารจัดการน้ำใช้เทคโนโลยีใหม่ ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการส่งน้ำอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 60,000 ลบ.ม. ต่อวัน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร  ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย  เพื่อส่งมอบบริการน้ำอุตสาหกรรมให้กับโรงไฟฟ้า GPD ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ในจังหวัดระยอง ด้วยระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวม (Centralized Clarified Water System) อันทันสมัยมีต้นทุนต่ำ ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบ อันเป็นจุดแข็งของอีสท์ วอเตอร์ และจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุด อีสท์ วอเตอร์จึงให้บริการน้ำอุตสาหกรรม รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสท์เทิร์น ซีบอร์ด  มากว่า 26 ปี โดยที่อีสท์ วอเตอร์จะเน้นการให้บริการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า  “อีสท์ วอเตอร์ เตรียมเดินหน้ารุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ และเน้นให้บริการลูกค้าตามความต้องการอย่างมืออาชีพ  พร้อมก้าวสู่การเป็น  Smart Water 4.0  และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วยศักยภาพและความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด  มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสนับสนุนกัลฟ์ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ”

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  กล่าวว่า “การทำสัญญาซื้อขายน้ำในครั้งนี้  บริษัทจะนำน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโครงการโรงไฟฟ้าGPD ขนาดกำลังผลิต 2,500 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา   ทั้งนี้เรามองว่า อีสท์ วอเตอร์ มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ในขณะที่กัลฟ์เองเน้นพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้ความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับการจัดหาน้ำในระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต”

สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง อีสท์ วอเตอร์ กับ กัลฟ์ นั้นจะแบ่งการดำเนินงานภายใต้อายุสัญญา 25 ปีมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวม (Centralized Clarified Water System) มีกำลังการผลิตรวม 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน เป็นระบบผลิตน้ำที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพ โดยอีสท์ วอเตอร์  ได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด  ซึ่งแนวท่อหลักสามารถเชื่อมโยงระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำให้กับกัลฟ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)