ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมเสวนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เน้นบูรณาการประสานทุกภาคส่วนในภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมเสวนาบูรณาการการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก –  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการพื้นที่ภาคตะวันออก  โดยมี คุณศุภทรรศ สาพิมาน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า  ขึ้นเวทีร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์น้ำต้นทุนและการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม” ร่วมกับ  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักพยากรณ์อากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา  สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   ผู้แทนเกษตรกรสวนผลไม้ จ.ระยอง   โดยมุ่งหวังจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน  ณ โรงแรมรอยัล พลาซ่า คลิฟบีช รีสอร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)