ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ สร้างยุทธศาสตร์บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ เสริมศักยภาพจัดสัมมนา Rolling Corporate Plan

อีสท์ วอเตอร์จัดสัมมนา Rolling Corporate Plan - นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ นำทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ เสริมเขี้ยวเล็บการบริหารงานองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ จัดสัมมนา Rolling Corporate Plan ประจำปี 2559 เพื่อทำ Strategy Map ของธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรที่จะก้าวต่อไปในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  พร้อมวางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับแผนยุทธศาสตร์ด้านน้ำของประเทศ