ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์วอเตอร์จัดงานฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนชาวปลวกแดง

เมื่อเร็วๆ นี้   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ  อีสท์วอเตอร์  จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานราชการ  ผู้นำชุมชน และประชาชนของอำเภอปลวกแดง โดยมีทีมลงแข่งขันจากอบต.ละหาร  กับ ทีมอบต.แม่น้ำคู้  การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น  ณ สนามฟุตบอลของอบต.ละหาร  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมอบต.ละหาร  ชนะไปด้วยสกอร์ 1 : 0    

อีสท์วอเตอร์เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬา  ซึ่งนอกจากจะสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะแล้วยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   เสริมสร้างสมรรถภาพให้แข็งแรง อีสท์วอเตอร์จึงให้การสนับสนุนการกีฬามาโดยตลอด