ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ อย่างต่อเนื่อง

           กิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน  เดือนมิถุนายน 2559  ที่ผ่านมา  เป็นการสอนการทำฮ่อยจ๊อปู   และไส้กรอกอีสาน  ให้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่     อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง ,  ทต.หนองตำลึง จ.ชลบุรี และ  อบต.บางบุตร จ.ระยอง   ตามลำดับ   

           โครงการพบปะเครือข่ายของอีสท์ วอเตอร์ นี้  นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน  เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่  และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป