ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 29 ปี อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินบริจาคแก่เหล่ากาชาด 4 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ช่วง COVID-19
4 ตุลาคม 2564
เอ็น อาร์ เอฟ” จับมือ “อีสท์วอเตอร์
17 กันยายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำให้ชุมชน
6 กันยายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภค ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วงโควิด 19
19 กรกฎาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ มอบน้ำดื่มให้กับส่วนราชการต่างๆใน จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วงโควิด 19
5 กรกฎาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ จับมือ องค์การจัดการน้ำเสีย บูรณาการจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ EEC
21 มิถุนายน 2564
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)