ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564
20 ธันวาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 สืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดเขาโบสถ์ จ.ระยอง
30 พฤศจิกายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี
19 พฤศจิกายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
10 พฤศจิกายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ มอบงบประมาณสนับสนุนชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะจันทร์
29 ตุลาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ ปี 2564
25 ตุลาคม 2564
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)