ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โชว์ผลงานปี 2564 กำไรสุทธิ 1,061.60 ล้านบาท จ่ายปันผลอีก 0.24 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 27 พ.ค.นี้
14 มีนาคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ นำผู้นำชุมชนฉะเชิงเทราศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
15 กุมภาพันธ์ 2565
อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
11 มกราคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ภาคตะวันออก ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
7 มกราคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564
20 ธันวาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 สืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดเขาโบสถ์ จ.ระยอง
30 พฤศจิกายน 2564
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)