ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมชลประทาน เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอีสท์ วอเตอร์ สำนักงานมาบตาพุด
19 เมษายน 2565
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โชว์ผลงานปี 2564 กำไรสุทธิ 1,061.60 ล้านบาท จ่ายปันผลอีก 0.24 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 27 พ.ค.นี้
14 มีนาคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ นำผู้นำชุมชนฉะเชิงเทราศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
15 กุมภาพันธ์ 2565
อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
11 มกราคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ภาคตะวันออก ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
7 มกราคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564
20 ธันวาคม 2564
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)