ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำให้ชุมชน
6 กันยายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภค ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วงโควิด 19
19 กรกฎาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ มอบน้ำดื่มให้กับส่วนราชการต่างๆใน จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วงโควิด 19
5 กรกฎาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ จับมือ องค์การจัดการน้ำเสีย บูรณาการจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ EEC
21 มิถุนายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มผ่านประเมินองค์กรที่บริหารจัดการขยะในองค์กรได้โดดเด่น โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ของก.ล.ต.
1 มิถุนายน 2564
อีสท์ วอเตอร์มอบชุดป้องกันโควิด-19 แก่เมืองพัทยา
27 พฤษภาคม 2564