ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ จัดงาน อีสท์ แฟร์ นำสินค้าชุมชนสู่เมืองหลวง พร้อมโชว์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
3 สิงหาคม 2566
อีสท์ วอเตอร์ เผยศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ พร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน
11 กรกฎาคม 2566
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมมือกับ เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (AIM) พัฒนาจัดการน้ำครบวงจรและบริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์
14 มิถุนายน 2566
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก
2 มิถุนายน 2566
อีสท์ วอเตอร์ จับมือ นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC)รองรับความต้องการใช้น้ำ เสริมความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
2 พฤษภาคม 2566
อีสท์ วอเตอร์ ปฏิบัติตามคำสั่ง ขณะกรมธนารักษ์ยันการส่งมอบครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ
12 เมษายน 2566
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)