ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ มอบงบประมาณสนับสนุนชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะจันทร์
29 ตุลาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ ปี 2564
25 ตุลาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดเขาบางพระ จ.ชลบุรี
24 ตุลาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมโครงการ โรงครัวพระราชทานและกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน"
12 ตุลาคม 2564
ครบรอบ 29 ปี อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินบริจาคแก่เหล่ากาชาด 4 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ช่วง COVID-19
4 ตุลาคม 2564
เอ็น อาร์ เอฟ” จับมือ “อีสท์วอเตอร์
17 กันยายน 2564