ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

“อีสท์วอเตอร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำ และอากาศ ให้วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ.ชลบุรี ”
26 ตุลาคม 2559
ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันการขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ปี 2560
12 ตุลาคม 2559
อีสท์วอเตอร์ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองฯ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 59
5 ตุลาคม 2559
อีสท์ วอเตอร์ฉลอง 24 ปี คืนความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำ รวมพลังคนจิตอาสา ร่วมรักษ์ป่ารักษ์น้ำ
20 กันยายน 2559
อีสท์วอเตอร์ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี สอนทำแหนมหมู สร้างรายได้เสริม
31 สิงหาคม 2559
อีสท์วอเตอร์ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศให้อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
31 สิงหาคม 2559
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)