ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ จับมือ กปน. ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบประปามาตรฐานสู่ชุมชน
19 ธันวาคม 2559
อีสท์ วอเตอร์ ขยายผลอนุรักษ์น้ำสู่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ต่อยอดนวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ
15 ธันวาคม 2559
อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มคะแนนประเมิน CG สูงขึ้น และติด 1 ใน 55 บริษัท หุ้นยั่งยืน เน้นดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบสังคม
13 ธันวาคม 2559
อีสท์ วอเตอร์ งดรับของขวัญ ( No Gift Policy)
9 ธันวาคม 2559
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานสัมมนา The Roundtable ครั้งที่ 7 “เคล็ดไม่ลับสู่ความสาเร็จ Business Outlook & Must-Do for 2017”
28 พฤศจิกายน 2559
อีสท์ วอเตอร์ โชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาน้ำภาคอุตสาหกรรม สู่ความมั่นคงด้านน้ำ ในงานประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2
7 พฤศจิกายน 2559
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)