ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลุกพลังเยาวชนร่วมดูแลแหล่งน้ำ สู่ปีที่ 4 โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ
31 พฤษภาคม 2560
EASTW จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โชว์ผลงานในรอบปี 2559
18 เมษายน 2560
อีสท์ วอเตอร์เสนอแนวคิดบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก 2560
28 มีนาคม 2560
อีสท์ วอเตอร์บริจาคช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมใต้ ในงานประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้
15 มกราคม 2560
อีสท์ วอเตอร์ หารือกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ขจัดปัญหาคุณภาพน้ำดิบแปรปรวนและลดต้นทุน
29 ธันวาคม 2559
อีสท์ วอเตอร์ หารือ CEO อมตะ คอร์ปอเรชัน มุ่งสร้างประสิทธิภาพสูงสุดของการส่งจ่ายน้ำภาคอุตสาหกรรม
22 ธันวาคม 2559
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)