ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
11 มกราคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ภาคตะวันออก ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
7 มกราคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564
20 ธันวาคม 2564
อีสท์ วอเตอร์ ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 สืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดเขาโบสถ์ จ.ระยอง
30 พฤศจิกายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี
19 พฤศจิกายน 2564
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
10 พฤศจิกายน 2564