ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ธุรกิจแข็งแกร่งไม่หยุด คงอันดับเครดิตองค์กรที่ A+Stable โดยทริสเรทติ้ง
1 กรกฎาคม 2560
อีสท์ วอเตอร์ โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจร ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 และ Thai Water Expo 2017
21 มิถุนายน 2560
อีสท์ วอเตอร์ สานต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบประปามาตรฐาน ต่อยอดบริหารจัดการประปาชุมชนอย่างเป็นระบบ
14 มิถุนายน 2560
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานวันสถาปนา 115 ปี กรมชลประทาน พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
13 มิถุนายน 2560
ปลุกพลังเยาวชนร่วมดูแลแหล่งน้ำ สู่ปีที่ 4 โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ
31 พฤษภาคม 2560
EASTW จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โชว์ผลงานในรอบปี 2559
18 เมษายน 2560
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)