ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมเสวนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เน้นบูรณาการประสานทุกภาคส่วนในภาคตะวันออก
16 ตุลาคม 2560
25 ปี อีสท์ วอเตอร์ “Steps of Growth” การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน
1 กันยายน 2560
อีสท์ วอเตอร์ธุรกิจแข็งแกร่งไม่หยุด คงอันดับเครดิตองค์กรที่ A+Stable โดยทริสเรทติ้ง
1 กรกฎาคม 2560
อีสท์ วอเตอร์ โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจร ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 และ Thai Water Expo 2017
21 มิถุนายน 2560
อีสท์ วอเตอร์ สานต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบประปามาตรฐาน ต่อยอดบริหารจัดการประปาชุมชนอย่างเป็นระบบ
14 มิถุนายน 2560
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานวันสถาปนา 115 ปี กรมชลประทาน พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
13 มิถุนายน 2560
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)