ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาชลประทานภาคตะวันออกสู่ความยั่งยืน
27 กันยายน 2561
อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบบริการน้ำอุตสาหกรรมให้กับกัลฟ์ เน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ
24 สิงหาคม 2561
อีสท์ วอเตอร์ สร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบำบัดน้ำเสีย ประกาศผลโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร
8 สิงหาคม 2561
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อ่างเก็บน้ำหนองคมบาง จังหวัดระยอง
25 กรกฎาคม 2561
อีสท์ วอเตอร์จัดโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น
11 กรกฎาคม 2561
อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบระบบสูบน้ำโรงเรียนวัดตโปทาราม เพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและชุมชน
13 มิถุนายน 2561
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)