ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ
25 มิถุนายน 2562
อีสท์ วอเตอร์ เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง สร้างความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม มีปริมาณน้ำเพียงพอ
22 พฤษภาคม 2562
กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกพัฒนาศักยภาพยกระดับอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ
4 เมษายน 2562
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมฟาดแข้งฟุตบอลประเพณีกระชับมิตร ผสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
21 มีนาคม 2562
อีสท์ วอเตอร์ ปลุกพลังเยาวชนไทยร่วมดูแลแหล่งน้ำ ชูความสำเร็จปีที่ 6 สร้างแกนนำเยาวชนอนุรักษ์น้ำเพื่อชุมชน
20 มีนาคม 2562
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมฟาดแข้งฟุตบอลประเพณีกระชับมิตรผสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
12 มีนาคม 2562
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)