ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ พร้อมให้บริการผลิตน้ำประปาในโครงการวังจันทร์วัลเลย์
3 พฤศจิกายน 2563
อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
8 ตุลาคม 2563
มท. 3 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา ผนึกกำลังอีสท์ วอเตอร์ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเมืองระยอง
28 สิงหาคม 2563
มท.3 ลงพื้นที่ระยองมอบถุงยังชีพร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วงโควิด-19
29 พฤษภาคม 2563
มท.3 ร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรามอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนช่วงโควิด-19
29 พฤษภาคม 2563
มท.3 ติดตาม สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ชลบุรี และความก้าวหน้าโครงการที่สนับสนุน EEC อีสท์ วอเตอร์ เผยแผนเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำ
20 พฤษภาคม 2563
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)