ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ จัดการแหล่งน้ำครบวงจร ฟื้นฟูชุมชน-พัฒนาเพื่อสังคม
16 มิถุนายน 2565
อีสท์ วอเตอร์มอบเงินสนับสนุน ช่วยกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกง
10 มิถุนายน 2565
อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่ชลบุรีและจันทบุรี
12 พฤษภาคม 2565
รองอธิบดีกรมชลประทาน เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอีสท์ วอเตอร์ สำนักงานมาบตาพุด
19 เมษายน 2565
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โชว์ผลงานปี 2564 กำไรสุทธิ 1,061.60 ล้านบาท จ่ายปันผลอีก 0.24 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 27 พ.ค.นี้
14 มีนาคม 2565
อีสท์ วอเตอร์ นำผู้นำชุมชนฉะเชิงเทราศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
15 กุมภาพันธ์ 2565