ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังสนับสนุนภารกิจการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งศึกษาแนวทางการบริการน้ำดิบและพัฒนาระบบผลิตน้ำประปา
22 เมษายน 2567
อีสท์ วอเตอร์ มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเตรียมพร้อมสู่อีอีซี
13 มีนาคม 2567
อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำแก่กรมธนารักษ์ตามกำหนดสัญญา
3 มกราคม 2567
อีสท์ วอเตอร์ แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ ตลท.
29 ธันวาคม 2566
อีสท์ วอเตอร์ แจงถึงแม้จะยกเลิกมติ ครม.ปี 2535 แต่ยังมีสิทธิ์ใช้โควต้าน้ำจากกรมชลประทาน
26 ธันวาคม 2566
อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน
29 พฤศจิกายน 2566
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)