ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

มท. 3 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา ผนึกกำลังอีสท์ วอเตอร์ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเมืองระยอง
28 สิงหาคม 2563
มท.3 ลงพื้นที่ระยองมอบถุงยังชีพร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วงโควิด-19
29 พฤษภาคม 2563
มท.3 ร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรามอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนช่วงโควิด-19
29 พฤษภาคม 2563
มท.3 ติดตาม สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ชลบุรี และความก้าวหน้าโครงการที่สนับสนุน EEC อีสท์ วอเตอร์ เผยแผนเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำ
20 พฤษภาคม 2563
อีสท์ วอเตอร์ เผยผลประกอบการปี 2562 เดินหน้ามาตรการสู้ภัยแล้งเต็มกำลัง
17 เมษายน 2563
อีสท์ วอเตอร์ แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมแจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการเสนอเงินปันผลประจำปี
3 เมษายน 2563