ธุรกิจ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ธุรกิจ EW

ธุรกิจนํ้าดิบ

Water Grid โครงข่ายท่อส่งนํ้าที่สมบูรณ์แห่งแรกในอาเซียน

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี อีสท์ วอเตอร์ลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาทในการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งน้ำความยาว 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ่ และประแสร์ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อ และบางพระ ในจังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำ  หรือ Water Grid ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศ สามารถส่งน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ชุมชนได้ใช้อุปโภค บริโภค ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด รับประกันไม่เคยหยุดจ่ายน้ำแม้แต่วันเดียว

นอกจาก อีสท์ วอเตอร์ จะมุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการและลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังคำนึงถึงการควบคุมปริมาณน้ำสูญเสียในเส้นท่อและคุณภาพของน้ำดิบให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้น้ำได้รับบริการและน้ำที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุด แก่ผู้ใช้ ด้วยการนำเทคโนโลยี SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) มาควบคุมการจ่ายน้ำทั้ง 16 สถานีสูบน้ำแบบ Real Time

โครงข่ายท่อส่งนํ้า อีสท์ วอเตอร์

กระบวนการส่งนํ้า

เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)