ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

สถานการณ์นํ้ารายสัปดาห์

รายงานสถานการณ์นํ้า

มิถุนายน 2567


รายงานสถานการณ์น้ำ

ข้อมูล ณ 14 มิถุนายน 2567

รายงานสถานการณ์น้ำ

ข้อมูล ณ 7 มิถุนายน 2567

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)