ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

สถานการณ์นํ้ารายสัปดาห์

รายงานสถานการณ์นํ้า

กันยายน 2566


รายงานสถานการณ์น้ำ

ข้อมูล ณ 22 กันยายน 2566

รายงานสถานการณ์น้ำ

ข้อมูล ณ 15 กันยายน 2566

รายงานสถานการณ์น้ำ

ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2566

รายงานสถานการณ์น้ำ

ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2566

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)