ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน ตุลาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ ครบรอบ 29 ปี จัดกิจกรรมกับลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยส่งภาพถ่ายบอกเล่าความประทับใจที่มีต่ออีสท์ วอเตอร์

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)