ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน กันยายน 2564

  1. อีสท์ วอเตอร์ มอบเจลแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา
  2. อีสท์ วอเตอร์ มอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับลูกค้าเนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์
  3. อีสท์ วอเตอร์ มอบเจลแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ระยอง
  4. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)  และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการ “จิตอาสา EEC ต้านภัยโควิด บ้านฉาง-มาบตาพุด” โดยอีสท์ วอเตอร์ สนับสนุนจำนวน 100 ชุด ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)