ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน สิงหาคม 2564

อีสท์ วอเตอร์ มอบสิ่งของใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 12 แกลลอน และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 180 ขวด ให้กับเรือนจำกลางระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ เรือนจำกลางระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)