ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน เมษายน 2564

  • ผู้บริหารในกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ เยี่ยมคารวะรักษาการแทนผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค นายกฤษฎา  ศังขมณี และคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
  • อีสท์ วอเตอร์มอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าในพื้นที่ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และปลวกแดง-บ่อวิน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
  • อีสท์ วอเตอร์ เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั่งให้ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค คนที่ 15
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)