ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน มีนาคม 2564

  • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมต้อนรับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจการดำเนินงานของ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาและเรื่องคุณภาพน้ำประปาของจ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผจก.กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง สาขาบางคล้า สาขาพนมสารคราม และผู้แทนบริษัทอีสท์วอเตอร์ ให้การต้อนรับ รวมถึงให้ข้อมูลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)