ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  1. อีสท์ วอเตอร์ มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ชลบุรี
  2. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาล ต.หนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นางอัญชลี ชวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และนายวิโรจน์ เลิศสลัก ประธานชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด เป็นผู้รับมอบ ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี พร้อมบริจาคสมทบทุนในโครงการ Gift to Give เพื่อมูลนิธิ กปภ. ณ การประปาส่วนภูมิภาค
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)