ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน มกราคม 2564

  1. ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 คณะผู้บริหาร และพนักงาน อีสท์ วอเตอร์ เดินสายสวัสดีปีใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนบริษัท  ด้วยดีมาโดยตลอด
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)