ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  1. อีสท์ วอเตอร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บมจ.ไทยออยล์ Site Visit Survey เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับโครงการแผนพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ของบริษัท สำหรับรองรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) ของบมจ.ไทยออยล์ ซึ่งจะมีการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำและลงนามในบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563
  2. อีสท์ วอเตอร์ร่วมทำบุญสำนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)